BỆNH HỌC NHI KHOA Tập 1

Liên hệ

Khóa học đi kèm

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Nghị định số 43/2000/NĐCP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình khung cho giáo dục Đại học chuyên nghiệp nhóm nghành Khoa học sức khoẻ. Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy – học các môn học cơ sở và chuyên ngành theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Đại học của nghành Y tế.

 Xuất phát từ nhu cầu cần cập nhật thêm kiến thức chuyên nghành, trên cơ sở những phản hồi tích cực của độc giả đối với lần xuất bản trước, thực hiện chỉ đạo của Trường Đại Học Y khoa Vinh về xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực với mục tiêu từng bài cụ thể, rõ ràng phục vụ cho công tác đào tạo Y Khoa. Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y khoa Vinh biên soạn sách BỆNH HỌC NHI KHOA Tập 1 nhằm cập nhật và nâng cao những kiến thức, chia s kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhi. Sách viết theo chương trình giáo dục của nghành Y khoa hệ Đại học, biên soạn theo cấu trúc chung của cả bộ sách và được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy học của Trường Đại học Y khoa Vinh thẩm định. Trường Đại học Y khoa Vinh đã ban hành tài liệu dạy học chính thức của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay.

 Thay mặt Ban Biên soạn, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh đã hết lòng giúp đỡ, khuyến khích, động viên chúng tôi trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm chưa nhiều nên cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp và các bạn sinh viên để cuốn sách này ngày càng hoàn thiện hơn.