Giáo trình địa lý kinh tế – xã hội thế giới

42.000,00

Giáo trình được biên soạn với thời lượng 3 đơn vị học trình, cung cấp cho sinh viên các tri thức và những đặc điểm cơ bản của tình hình kinh tế thế giới trong những thập kỷ gần đây, các đặc trưng chủ yếu về tự nhiện, kinh tế xã hội của một số nước, khu vực trên thế giới. 

Giáo trình này giúp cho sinh viên học tập tốt hơn một số môn học chuyên ngành và làm giàu thêm kiến thức cơ sở để có thể vận dụng vào thực tiễn đời sống, tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội nói chung hoặc tiếp tục nghiên cứu học tập trong tương lai. 

 

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com