Giáo trình quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp

93.000,00

Quản lý chất lượng là lĩnh vực quản lý thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp sản xuất may công nghiệp nói riêng. Khác với một số ngành công nghiệp khác có khả năng tự động hóa tương đối cao, ngành may công nghiệp là ngành sử dụng khá nhiều kỹ năng của con người trong quá trình tạo thành sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thời trang, các sản phẩm có mức độ phức tạp cao. Bên cạnh đó, ngành may công nghiệp còn là ngành sản xuất chủ yếu cho mục tiêu xuất khẩu, sản phẩm may phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao tại các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản… Do đó, công tác quản lý chất lượng sản phẩm ngày càng được các doanh nghiệp may quan tâm hơn vì đây là yếu tố tác động đến sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp may trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ năng quản lý chất lượng cho sinh viên đại học ngành công nghệ may cũng như nhu cầu học tập nâng cao kỹ năng quản lý chất lượng của nhân lực trong doanh nghiệp may công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình “Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp”. Giáo trình này cung cấp cho người đọc các kiến thức, kỹ năng thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp, tổ chức công tác đánh giá nhà máy may công nghiệp theo tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế một cách có hệ thống, đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng của khách hàng tại các thị trường lớn trên thế giới. Giáo trình “Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp” do TS. Hoàng Xuân Hiệp chủ biên bao gồm 6 chương: 4 Chương 1: Chất lượng và chất lượng sản phẩm may công nghiệp do ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà và ThS. Nguyễn Thị Hiền biên soạn. Chương này cung cấp cho người đọc kiến thức về chất lượng sản phẩm may, đặc điểm chất lượng sản phẩm may, các yếu tố bên trong doanh nghiệp may và các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh tác động đến chất lượng sản phẩm may. Chương 2: Quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp do TS. Hoàng Xuân Hiệp và ThS. Trần Thị Ngát biên soạn. Chương này cung cấp cho người đọc những nguyên tắc quản lý chất lượng theo quan điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9000; ứng dụng chu trình PDCA trong quản lý chất lượng sản phẩm may; các phương pháp quản lý chất lượng; phương pháp tính chi phí chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp. Chương 3: Hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp do TS. Hoàng Xuân Hiệp và ThS. Trịnh Thị Hà Thu biên soạn. Chương này cung cấp cho người đọc một số bộ tiêu chuẩn sử dụng trong quản lý chất lượng tại doanh nghiệp may công nghiệp như ISO 9000, ISO 14000, SA 8000; bộ tiêu chuẩn đánh giá nhà máy may công nghiệp như WRAP, BSCI, phương pháp thiết kế hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9000. Chương 4: Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm may công nghiệp do ThS. Nguyễn Thị Phương biên soạn. Chương này cung cấp cho người đọc các kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may công nghiệp; một số tiêu chuẩn thường sử dụng trong kiểm tra, đánh giá chất lượng tại doanh nghiệp may công nghiệp như AQL, bốn điểm, mười điểm; phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm may; các loại bảng, biểu thường sử dụng trong kiểm tra chất lượng tại doanh nghiệp may công nghiệp; phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm trên chuyền, thành phẩm… trong sản xuất may công nghiệp. Chương 5: Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp do ThS. NCS. Dương Thị Tân và TS. Tạ Văn Cánh biên soạn. 5 Chương này cung cấp cho người đọc phương pháp quản lý chất lượng tại doanh nghiệp may bằng bảy công cụ thống kê gồm: sơ đồ lưu trình, phiếu kiểm tra chất lượng, biểu đồ Pareto, sơ đồ nhân quả, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ phân bố mật độ và biểu đồ phân tán. Ngoài ra, tác giả còn cung cấp một số tình huống điển hình về quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp bằng công cụ thống kê. Chương 6: Đảm bảo và cải tiến chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp do TS. Nguyễn Văn Đức và ThS. Trần Thị Ngát biên soạn. Chương này cung cấp cho người đọc phương pháp, công cụ thực hiện đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp; phương pháp thiết kế hệ thống đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp. Giáo trình Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp may công nghiệp là giáo trình được bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm tác giả rất mong các bạn đọc, học giả và các chuyên gia chia sẻ và góp ý để lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn! Tập thể tác giả

Hết hàng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com