Nghĩa học việt ngữ

80.000,00

Trong công trình này, chúng tôi đặt ngữ nghĩa học vào phạm vi của ngôn ngữ học và khảo sát nó theo cách hiểu thứ hai. Trong hệ thống tiếng Việt, có thể có năm cấp độ. Âm vị học, Từ vựng học, Cú pháp học nghiên cứu cấu trúc của những khả năng biểu hiện thì. Ngữ nghĩa học và Biểu trưng học nghiên cứu những ý nghĩa cụ thể được biểu hiện. 

Ngứ nghĩa học theo cách hiểu thứ 2 sẽ bao gồm nghĩa học từ vựng và nghĩa học ngữ pháp.

Nghĩa học từ vựng nghiên cứu bản chất của nghĩa từ vựng và sự biến đổi của chúng. 

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com