Ngữ nghĩa học

50.000,00

Ngữ nghĩa học như một môn khoa học xã hội, nhân văn đã có lịch sử gần 200 năm . Tri thức chuyên ngành, các trường phái, khuynh hướng và phương pháp tiếp cận rất phong phú, đa dạng và thú vị. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau, ở Việt Nam mới có vài bản dịch một số chuyên khảo từng khía cạnh, dù sâu sắc nhưng chưa có cái nhìn bao quát. Để phục vụ cho việc học tập, tham khảo của sinh viên, đặc biệt là học viên cao học. Đây cũng là một thử nghiệm giới thiệu toàn cảnh ngữ nghĩa học và có tính chất như học giáo trình dẫn nhập cơ sở.

Vì sách tổ chức theo lối bài giảng nên bố cục chúng tôi không ghi phần. Song thực chất nội dung sách bao gồm bốn phần. phần một gồm các bài 1,2,3,4 vaf có nhiệm vụ giới thiệu, xác định đối tượng, phạm vi bộ môn, sơ lược qua lịch sử các thời kì phát triển và các khuynh hướng quan trọng hiện nay. Phần 2 gồm các bài 6,7,8,9 có nội dung như là một dẫn nhập cơ sở cho ngữ nghĩa từ vựng. Phần ba gồm các bài 10,11,12 thử xác lập một dẫn nhập cơ sở, một cách tiếp cận ngữ nghĩa, ngữ pháp. Phần bốn gồm có bài 13 dẫn nhập sơ qua về ngữ nghĩa ngữ dụng. Thực tế  như bạn đọc sẽ thấy, sự phân bố các phần là không thật sự đồng đều và tương xứng. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp bổ khuyết sau.

Còn hàng

SKU: 8X364 Categories: ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com