Nha khoa cơ sở tập 3

110.000,00

Nha khoa cơ sở là một bộ môn khoa học cơ bản, là nền tảng, cơ sở cho các môn học khác trong chương trình giảng dạy cho tất cả sinh viên đại học và học viên sau đại học, điều dưỡng thuộc ngành Răng Hàm Mặt. 

Những năm gần đây, các tai liệu, giáo trình, cũng như các nghiên cứu khoa học về Nha khoa cơ sở rất ít về số lượng cũng như hạn chế về chất lượng kiến thức. Tuy nhiên, hiện nay, với sự phát triển khoa học Răng Hàm Mặt nói chung và bộ môn Nha khoa cơ sở nói riêng cả ở trong và ngoài nước, các kiến thúc của bộ môn Nha khoa cơ sở ngày càng được chú trọng và nghiên cứu sâu.

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com