Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp trong nha khoa

150.000,00

Chúng tôi viết cuốn sách này nhằm một phần đóng góp vào việc đào tạo đội ngũ bác sĩ Răng Hàm Mặt của đất nước ngày càng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu cấp thiết trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới- Thời kỳ hội nhập sau rộng với quốc tế và trong công cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Cuốn sách nhằm cung cấp cho người học và người đọc những kiến thức cơ bản và cập nhật về phát triển bản thân , tính chuyên nghiệp trong môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc ở lĩnh vực Răng Hàm Mặt. Cuốn sách gồm nhiều chương với nhiều nội dung trải dài từ việc gợi ý và cung cấp các thông tin cơ bản về việc định vị bản thân, xây dựng kế hoạch học tập, kỹ năng làm việc nhóm… cho đến việc quản lý thời gian, quản lý tài chính và quản lý công việc khi đi làm sau này. Bên cạnh đó, những yếu tố liên quan đến việc phát triển nhân cách kỹ năng mềm và tính chuyên nghiệp của bản thân cũng được đề cập đến ở các chương về trí tuệ, cảm xúc, tư duy sáng tạo, khả năng đàm phán và tư duy phản biện. Môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt ngày càng cạnh tranh khốc liệt, không chỉ giữa các cơ sở trong nước mà còn cả các cơ sở ở nước ngoài mở tại Việt Nam, do vậy, những nội dung về tổ chức sự kiện và marketing trong Răng Hàm Mặt cũng được đề cập trong cuốn sách. 

Cuốn sách được viết và xuất bản lần đầu tiên nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy nhóm tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ các độc giả và đồng nghiệp để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tiếp theo! Mọi thông tin đóng góp xin gửi về địa chỉ email: nhungoc@hmu.edu.vn hoặc chudinhtoihnue@gmail.com

Còn hàng

Vào khóa học bằng mã sách
SKU: 7X781 Categories: , ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com