Empower A1 Workbook Self study

50.000,00

Associated Courses

Giáo trình Cambridge English Empower là giáo trình chuẩn tiếng Anh của Cambridge theo khung tham chiếu Châu Âu – CEFR (A1 – C2). Empower sử dụng phương pháp học ngoại ngữ mới (tăng cường hoạt động trải nghiệm), công nghệ mới (sử dụng trí tuệ nhân tạo cho việc rèn luyện kỹ năng nói và viết), học liệu phong phú sinh động, sử dụng ngôn ngữ và bối cảnh đời thực. Sách in đi kèm video, audio, bài tập, bài kiểm tra.

Để truy cập học liệu điện tử và các nội dung đa phương tiện, thực hiện theo các bước sau:

1. Cào lớp phủ nhũ trên tem xác thực dán đằng sau sách để lấy mã.

2. Bấm vào mục VÀO KHÓA HỌC BẰNG MÃ SÁCH để nạp mã.

3. Bấm Truy cập khóa học này hoặc bấm chọn Khóa học và học liệu đi kèm.

 

Còn hàng

Cho phép mua theo nhóm
Vào khóa học bằng mã sách
SKU: 8N004 Category: